Protocol i mesures de seguretat

En motiu de la crisis sanitària generada pel Covid-19, s’establirà un rigorós compliment dels protocols sanitaris i mesures de seguretat implantades actualment, per tal de garantir la màxima seguretat sanitària per a totes i cadascuna de les participants dels tallers Apodera’t. Aquestes mesures seran actualitzades en funció de les noves normatives establertes pel Govern de les Illes Balears.

1. La instal·lació disposa de gel hidroalcohòlic que haurà de ser utilitzat abans i després de l’activitat, tant per les persones participants com per les facilitadores.

2. Es disposa d’una zona d’espera per als intervals de temps en els quals no s’estigui realitzant l’activitat.

3. Tot el material serà desinfectat abans i després de la realització de cada taller.

4. Les facilitadores faran ús de mascareta i mantindran, sempre que sigui possible, la distància de seguretat.

5. Les participants portaran mascareta durant la realització del taller. En cap cas se la podran treure.

6. Mentre les participants realitzin l’activitat, es disposaran a una distància de 2 metres les unes de les altres. En el cas del Bloc 3, en el qual es treballarà en parelles, l’ús de mascareta serà rigorosament imprescindible.

7. Es respectarà en tot moment l’aforament de la instal·lació i es garantiran els procediments de ventilació, neteja i desinfecció de la mateixa.