PROTOCOL I MESURES DE SEGURETAT ARC I SALUT

En motiu de la crisis sanitària generada pel Covid-19, s’establirà un rigorós compliment dels protocols sanitaris i mesures de seguretat implantades actualment, per tal de garantir la màxima seguretat sanitària per a totes i cadascuna de les participants del programa Dona, Arc i Salut. Aquestes mesures seran actualitzades en funció de les noves normatives establertes pel Govern de les Illes Balears.

1. La instal·lació disposa de gel hidroalcohòlic que haurà de ser utilitzat abans i després de l’activitat, tant per les persones participants com pels monitors/es.
2. Es disposa d’una zona d’espera per als intervals de temps en els quals no s’estigui realitzant l’activitat.
3. Tot el material serà desinfectat després de cada sessió d’entrenament.
4. Els monitors faran ús de mascareta i mantindran, sempre que sigui possible, la distància de seguretat.
5.Mentre les participants realitzin l’activitat, és a dir, es trobin disparant en la línia de tir, es disposaran a una distància de 2 metres les unes de les altres. Les que no estiguin disparant, es situaran en la zona d’espera abans mencionada.
6. Hi haurà un màxim de 2 persones en una mateixa diana. Les participants d’una mateixa diana no tiraran a la vegada, sinó per torns.
7. Per treure les fletxes de la diana, no podran fer-ho al mateix temps, sinó també per torns.
8. Es respectarà l’aforament de la instal·lació.
9. Les participants portaran guants (el club els proveeix) i mascareta en el camp de tir. Únicament se la podran treure en el moment de disparar si els resulta molt incòmode. Després se l’hauran de tornar a posar.