Informació sobre protecció de dades

– Responsable del tractament: Consell Insular de Menorca. Direcció Insular d’Educació, Joventut i Esports.
– Finalitat del tractament: Difusió dels tallers Apodera’t del projecte ONA.
– Tipus de dades que es tracten: Dades identificatives, dades de contacte (adreça electrònica, telèfon), imatge.
– Temps de conservació de les dades: Les vostres dades es conservaran des de la data de signatura fins el dia 31/12/2023.
– Legitimació per al tractament: consentiment.
– A qui es cedeixen les dades: Les imatges es publicaran al web corporatiu i a les xarxes socials de Menorca Illa de l’Esport en cas de disposar de consentiment.
– Podeu exercir els vostres drets davant el Consell Insular de Menorca (plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó) indicant en l’assumpte: Ref. Protecció de Dades o a través de la Seu Electrònica (seulectronica.cime.es).
– Si l’exercici dels vostres drets no ha estat degudament atès podreu presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de dades del Consell Insular (protecciodedades@cime.es) i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades – Adreça: C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es.