Informació sobre protecció de dades

Aquesta autorització serà vigent des de la data de la inscripció fins el dia 31/12/2023. Qualsevol d’aquests consentiments podran ser revocats en qualsevol moment enviant un correu electrònic a esports@cime.es Caldrà indicar el nom, cognoms i DNI de la persona interessada.

– Responsable del tractament: Consell Insular de Menorca. Direcció Insular d’Educació, Joventut i Esports.
– Finalitat del tractament: Valoració de dades per al procés d’assignació de places del programa SOM D’ONA a Es Mercadal. Difusió del programa SOM D’ONA a Es Mercadal del projecte ONA.
– Tipus de dades que es tracten: Dades d’identificació, dades de contacte (adreça electrònica, telèfon), imatge i criteris específics per formar part del programa SOM D’ONA a Es Mercadal.
– Temps de conservació de les dades: Les vostres dades es conservaran des de la data de la inscripció fins el día 31/12/2023.
– Legitimació per al tractament: consentiment.
– A qui es cedeixen les dades: Les dades són cedides al projecte ONA del Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca per fer-ne ús intern, exclusivament per al procés d’assignació de places del programa SOM D’ONA a Es Mercadal. Les imatges es podran publicar al web i xarxes socials de Menorca Illa de l’Esport, així com al web del projecte ONA.
– Podeu exercir els vostres drets davant el Consell Insular de Menorca (plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó) indicant en l’assumpte: Ref. Protecció de Dades o a través de la Seu Electrònica (seulectronica.cime.es).
– Si l’exercici dels vostres drets no ha estat degudament atès podreu presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de dades del Consell Insular (protecciodedades@cime.es) i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
– Adreça: C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es.